ABAKUS - Kid Genius

Abakus

Kaj je abakus?

Ob definiranju pojma oz. predmeta »abakus« moramo nasloviti njegove posebnosti. Abakus je v najbolj preprostem pomenu besede starodavno računalo, ki nam pomaga pri računanju, vendar brez avtomatizacije. Na njemu se ne računa! Računanje z abakusom se izvaja mentalno, to je v mislih osebe, ki abakus uporablja. Zato je abakus drugačen, poseben.

Zakaj uporabljati abakus?

Raziskave kažejo, da otroci iz držav, v katerih se za računanje uporablja abakus, lažje in hitreje razumejo števila in jim je matematika bolj blizu. S tem priljubljenim računalom se števila pri otrocih demistificirajo ter postanejo konkretna. Števila se na abakusu prikažejo z različnim razporedom kroglic v prostoru ter se s tem opredmetijo, postanejo otipljiva. S tem jih otroci hitreje in lažje razumejo.

Japonska, Kitajska, Južna Koreja po testiranju znanja in sposobnostih otrok zasedajo najvišja mesta številnimi svetovnimi državami, tudi po mednarodnih rezultatih testiranja funkcionalnega znanja PISA, v katerega so vključeni tudi učenci slovenskih šol.

Kako računamo z abakusom?

Pri nam poznanem klasičnem oz. t.i. rimskem računanju s svinčnikom na papirju vedno začnemo računati z enicami, nadaljujemo z deseticami, stoticami in tako naprej. Računanje z abakusom se odvija v nasprotni smeri, začenši s stolpcem z najvišjo vrednostjo in se postopom pomikamo nazaj proti enicam. Na ta način se razvija bolj naravno razumevanje velikosti števila.

Abakus je sestavljen iz pravokotnega okvirja, ki je razdeljen na zgornje in spodnje polje. Skozi delilno vodoravno letvico so nanizani pokončni stolpci, na katerih so nanizane kroglice, ena v zgornjem in štiri v spodnjem polju. Računanje z abakusom se izvaja s pomikanjem kroglic, ki so aktivne, v kolikor so pomaknjene k delilni letvici (kroglice iz zgornjega polja pomaknjene navzdol ter kroglice iz spodnjega polja pomaknjene navzgor).

Vrednosti kroglic se spreminjajo po stolpcih od desne proti levi, in sicer od enic, desetic, stotic in tako naprej. V zgornjem polju ima kroglica na prvem stolpcu desno vrednost 5, na drugem stolpcu vrednost 50, na tretjem vrednost 500 in tako naprej. Na spodnjem polju na prvem stolpcu desno v prvi vrsti ima kroglica vrednost 1, na drugem stolpcu proti levi vrednost 10, na tretjem vrednost 100 in tako naprej. V drugi vrsti imajo kroglice vrednost 2, 20, 200 in tako naprej, v tretji vrsti 3, 30, 300,… in v četrti vrsti 4, 40, 400…

S takšno strukturo je moč več števčna števila prikazati na lahek in enostaven način. Npr. število milijon se na abakusi prikaže zgolj z eno kroglico in sicer kroglico v spodnjem polju v sedmem stolpcu v prvi vrsti. S tem primerom še kako slikovito prikažemo resnično vrednost abakusa, ki se razkrije v dejstvu pojmovanja števila kot materialni predmet in ne samo izključno abstraktni pojem. Tako lahko vsako še tako veliko število (seveda v kolikor imamo abakus z dovolj velikim številom stolpcev), ponazorimo z lahkim in enostavnim razporedom zgolj nekaj kroglic.

Naj se abakus nauči uporabljati tudi vaš otrok. Naj postane Kid Genius. Preverite naš program Mentalne aritmetike.

Prednosti uporabe abakusa in mentalno računanje

Računanje z abakusom povzroča intenzivno možgansko aktivnost, ki dokazano vpliva na razvoj kognitivnega oz. intelektualnega potenciala. Računanje s pomočjo abakusa daje otroku življenjsko osnovo, s pomočjo katere dosega boljši uspeh v osnovni in kasneje srednji šoli in fakulteti. Mentalno računanje z abakusom spodbuja razvoj kognitivnih spretnosti in sposobnosti, kot na primer hitro in natančno računanje, hitrejše pomnjenje in povečana koncentracija. Prav tako se izboljša spomin, razvija analitično razmišljanje in močna osredotočenost. Otroci, ki izvajajo računanje z abakusom, bolj izrazito razvijajo voditeljske sposobnosti ter povečujejo tako intelektualni potencial kot čustveno inteligenco.

Nastanek Abakusa

Poreklo abakusa nam ni povsem poznano. Beseda izhaja iz angleškega jezika, ki ga je v 14. stoletju prevzel iz latinščine. Najverjetneje izraz izvira iz grške besede abak, ki pomeni plošča ali tabla (za pisanje). Po nekaterih domnevah bi bilo poreklo lahko še starejše in se razvilo iz feničanske besede za pesek, s katerim so posuli tablo za pisanje. Raziskovalci predvidevajo, da so že starodavne civilizacije uporabljale nekakšno obliko abakusa. Povezujejo ga z začetki mezopotamske in sumerske civilizacije. Dejstvo je, da je bil prvobitni abakus ravna kamnita plošča posuta s peskom, po kateri so pisali s prstom ali peresom, števila na njej pa so označevali s kamenčki.

Abakus torej predstavlja praračunalo, v osnovi namenjeno računanju. Brez zadržkov ga lahko privzamemo za predhodnika vseh ostalih računal. Prenašal se je iz roda v rod ter v današnjem času predstavlja alternativni sistem znanja in izobraževanja. Ima neizmeren doprinos k vzgoji in učenju.

Kot pomemben pripomoček k razvoju svetovne civilizacije je bil abakus v letu 2013 uvrščen na UNESCOV seznam ne-materialne človeške kulturne dediščine.

Svojega otroka vpišite v najboljši program razvoja intelektualnega potenciala – HIKARI mentalna aritmetika, po japonski metodi namenjen otrokom od 4 do 12 let.
Z izvajanjem pričenjamo v septembru na različnih lokacijah po Sloveniji. Seznam šol Kid Genius najdete tukaj.

Za vse informacije o programu in izvajanju kontaktirajte vam najbližjo šolo Kid Genius. Kontaktne podatke poiščite na seznamu lokacij.

ONLINE VPIS – Prijavite se

ONLINE VPIS – Prijavite se