HIKARI method program - Kid Genius

Pripravljalno obdobje

Koncept in komplementarnost števil od 1 do 100

Začetna stopnja je namenjena najmlajšim učencem. V tej pripravljalni stopnji se učenci soočijo s pojmom števil in se naučijo pravil računanja s števili od 1 do 100 (komplementarnost števil). V tem obdobju otroci še ne uporabljajo abakusa, ampak običajno šolsko računalo z 10 vrsticami ni 10 kroglicami.

1. Delo s Sorobanom (abakus)

Delo z abakusom se prične že takoj na začetni stopnji. Otroke učimo uporabe japonskega računala Soroban (abakus). Ko obvladajo zapisovanje števil, se s premikanje kroglic na abakusu pričnejo učiti pravil izvajanja računskih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje).

Na tej stopnji se posvečamo učenju fine motorike in stimuliranju čutov (dotik, vid in sluh). Otroci z učenjem na abakusu aktivirajo svoja čutila, saj pričnejo z vizualiacijo kroglic, ki jih vidijo na abakusu (vizualno), sledijo učiteljičinim navodilom (slušno) z izvajanjem nalog in pomikanjem kroglic na abakusu (dotik), da pridejo do pravilne rešitve. Možgani so tekom izvajanja tega procesa izredno aktivni. Otrokovi prsti se nenehno premikajo, z dotikanjem kroglic na abakusu se sproža zaznavna stimulacija, ki aktivira možgane in s tem aktivno sproža tvorjenje novih nevronskih povezav (sinapse). Otroci računajo aritmetične naloge s pomikanjem kroglic s palcem in kazalcem obeh rok. To aktivira levo in desno možgansko hemisfero, kar vodi v povečevanje otrokove možganske kapacitete. Upravičeno lahko trdimo, da izvajanje aritmetičnih nalog na abakusu predstavlja pravo možgansko gimnastiko, nekakšen pilates za možgane.

2. Mentalna aritmetika in vizualizacija

S stopnjo mentalne aritmetike (jap. Anzan) pričnemo na višjem nivoju, ko otroci že znajo računati. Otroci z zamišljanjem abakusa v svojih glavah le-tega prenehajo fizično uporabljati. V mislih pomikajo kroglice na abakusu in izvajajo aritmetične naloge. Ko računajo v svojih mislih otroci še vedno premikajo prste na rokah, kot da bi še vedno računali z namiznim abakusom. Na tej stopnji otroci pričnejo obvladovati posebno računalniško veščino (multitasking = več opravilnost), saj uporabljajo tudi desno možgansko hemisfero, ki je med drugim odgovorna tudi za domišljijo, fotografski spomin in kreativnost. Otroci to kompleksno cerebralno aktivnost sprožajo skozi sproščenost, igro in zabavne naloge. Ko otrok kognitivne sposobnosti razvije v najzgodnejšem in optimalnem življenjskem obdobju, si zagotovi bolj kvalitetno življenje in se najbolj primerno pripravi na prihajajoče zahtevne učne, karierne in čustvene izzive.