MENTALNA ARITMETIKA - Kid Genius

 

  • Kid Genius je edina šola v Evropi, ki temelji na originalnem japonskem Hikari programu mentalne aritmetike. Japonska je prepoznana kot zibelka mentalne aritmetike. Uporabljamo program z edinstveno in zelo učinkovito metodo (kombinacija TBDP in VAK metode)
  • Na osnovi dela po edinstveni metodi naši učenci v zelo kratkem času dosežejo izvrstne rezultate. Sposobnost računanja na pamet razvijejo v približno dveh mesecih učenja. V šolah z drugačnim programom za to veščino potrebujejo več časa. Dokazano na mednarodnih tekmovanjih mentalne aritmetike, otroci, ki obiskujejo druge programe, tudi po večletnem učenju mentalne aritmetike ne dosegajo uspešnosti veščin in sposobnosti malih genijev programa Kid Genius.
  • Z upoštevanjem otrokovih individualnih potreb smo razvili skrbno zamišljen in prilagodljiv program dela. Otroci so razdeljeni v starostne skupine do 12 otrok. Poučevanje izvajamo v sproščenem vzdušju, skozi igro, medsebojno pomočjo, občasno pa med seboj tudi tekmujemo. Najpomembnejše je sproščanje, spodbujanje otrokove kreativnosti in vzpostavljanje prijateljskih vezi.
  • V naboru 12 ur poučevanja mesečno vsakemu otroku zagotovimo točno toliko, kolikor dejansko potrebuje. Izven tega zagotovimo neobvezne dodatne ali nadomestne ure, ki so na razpolago vsem, ki jih potrebujejo. Naš namen je, da pri vsakem otroku spodbudimo razvoj njegovega maksimalnega potenciala. Otrokom tako ponudimo do 20 učnih ur poučevanja mesečno, kar je že vključeno v mesečno šolnino.

  • Učenci Kid Genius uporavljajo originalni japonski Soroban. To je abakus, ki je izdelan po japonskih standardih, izključno iz naravnih materialov. Uporabljata se dve vrsti lesa, lipa in bambus.

 

Kid Genius je mednarodni izobraževalni sistem za hitrejši razvoj otroških možganov. Med cilji delovanja Kid Genius sta spodbujanje in razvoj otrokovih intelektualnih sposobnosti in veščin že v njegovem zgodnjem življenjskem obdobju. Kid Genius uspešno združuje najboljše iz različnih koncev sveta, v programu in poučevanju povzemamo najboljše praktične primere tako z Vzhoda kot razvitega sveta.